Parama fiziniams asmenims

Parama galima gauti iš: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

Vilniaus g. 28, LT-01402, Vilnius
Tel. (8- 5) 216 95 99
Faks. (8-5) 216 93 99
laaif@laaif.lt

Visą informaciją rasite šioje nuorodoje:  www.laaif.lt

Parama gali gauti:

 • karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir prietaisų (radiatorių, grindų šildymo ar kt.) keitimo ar pertvarkymo, stovų balansinių ventilių įrengimo, individualios šilumos apskaitos prietaisų ir termostatinių ventilių įrengimo;
 • Langų keitimo, balkonų ir lodžijų įstiklinimo;
 • Atitvarų (įskaitant duris jose) įrengimo, gerinant šilumines patalpų  charakteristikas;
 • Lauko ir tambūro durų bei vartų keitimo, kai gerinamos šilumines patalpų charakteristikas;
 • oro užtvarų įrengimas.
 • Stogo šiltinimo be dangos keitimo, stogo šiltinimo su dangos keitimu, stogo perdangos šiltinimo su stogo dangos keitimu ir kitos su stogo keitimu susijusios išlaidos;
 • Sienų ir perdangų, besiribojančių su išore, šiltinimo (išlaidos perdangų, besiribojančių su stogu, šiltinimui yra tinkamos finansuoti, jei nėra apšiltintas ar projektu nešiltinamas stogas);
 • Grindų šiltinimo virš rūsio ir grindų šiltinimo ant grunto;
 • Cokolio, pamatų šiltinimo;
 • Šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių ir su tuo susijusių sistemų įrengimo ir su tuo susijusių sistemų įrengimo bei esamų vėdinimo sistemų pritaikymo šilumogrąžai;
 • Pastatų energinio sertifikavimo (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą);
 • Statybinių medžiagų, reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos.